maandag 17 maart 2014

OPROEP


BRANDBRIEF
Maart 2014

Beste collega’s,

De aanleiding voor deze brandbrief is de situatie, die momenteel speelt tussen de besturen van de KNOV en de NVOG. Wij denken dat het de hele beroepsgroep van verloskundigen zal raken als we nu geen actie ondernemen. De Nederlandse verloskunde staat (wederom) op een tweesprong. Wij, verloskundigen, KNOV-lid of niet, eerste lijn of klinisch werkend, staan voor belangrijke keuzes en daar hebben we elkaar bij nodig. Het is tijd voor actie!

De verloskundige zorg is in beweging.
Het in 2010 verschenen rapport “Een goed begin” was aanzet om de samenwerking tussen verloskundige en gynaecoloog opnieuw te onderzoeken en anders vorm te geven. 
Er zijn in de tussentijd vele initiatieven ontplooid. Toch is er anno 2014 ook nog steeds veel onduidelijk. De KNOV en de NVOG hebben ieder een andere visie op de organisatie van de verloskundige zorg. Dat ligt voor de hand, want ze hebben ieder een ander uitgangspunt. Toch wordt dit doorlopend als probleem ervaren. 
Het bestuur van de NVOG heeft recent de onvrede weer geuit in een interne ledenbrief (13 februari 2014). Ze vinden het onacceptabel dat de KNOV haar leden oproept vooral de zelfstandige rol van de verloskundige te blijven behouden en de rol van de poortwachter te bevechten. De NVOG vindt deze oproep ‘niet passend binnen de samenwerkingsvraag vanuit de patiënt’. Bovendien heeft de NVOG al maanden geleden de samenwerking met de KNOV ‘on hold’ gezet.

De NVOG voert een strakke lobby.
De minister van Volksgezondheid wil graag dat beide partijen op één lijn zitten. De NVOG spreekt in haar beleidsplan 2011-2015 openlijk uit een leidende rol te willen vervullen bij de herinrichting van de verloskundige zorg. Quote: In breed perspectief zal de gynaecoloog zich bezig houden met vrouwengezondheidszorg en neemt daarbij de regierol op zich (ketenzorg, behandelteams), waarbij het belang van de patiënt voorop staat.

Wij willen iedereen vragen goed na te denken over de mogelijke motieven voor en de gevolgen van deze strategie. Er spelen grote financiële en machtsbelangen mee. Het binden van een gezonde zwangere aan een ziekenhuis is bijzonder winstgevend!

In Nederland wordt op dit moment op regionaal niveau goed samengewerkt tussen gynaecologen en verloskundigen. Er zijn voorbeelden in het land, zoals In Zwangrond Gouda, waar een prima samenwerkingsverband bestaat én waar de autonomie van verloskundigen gewaarborgd is. 
Dat het bestuur van de NVOG juist niet dit soort samenwerking propageert, maar in feite onder het mom van shared careinzet op inlijven van de eerste lijn, geeft te denken. 
Door deze opstelling wordt die regionale samenwerking onder druk gezet. En dat vinden wíj onacceptabel.

Het gaat ook over geld, maar autonome besluitvorming gaat voor.
Ondanks het feit dat vele studies steeds aantonen dat een systeem met een verloskundige 'in the lead' de zorg veiliger, effectiever, goedkoper en zinniger maakt, is de lobby van de tweede lijn zo groot, dat het tegengeluid van de KNOV er niet meer bovenuit dreigt te komen
Maar de poortwachtersfunctie van de eerste lijn is cruciaal voor de kwaliteit van onze zorg. Er is geen ander gereedschap om gezonde vrouwen te beschermen tegen onnodige medicalisering en iatrogene schade. Het zorgt voor een gezonde balans tussen noodzakelijke medische zorg versus medicalisering. Een huisarts bespreekt toch ook niet al zijn patiënten met diverse specialisten alvorens zijn/haar beleid te maken?

Autonomie is geen doel op zich, maar moet expliciet worden geformuleerd als een basisvoorwaarde om tot een echt gelijkwaardige samenwerking (en dus tot kwaliteit) te komen. Het moet afgelopen zijn met verhullende termen als ‘shared care’. Pas als dit geborgd is, kunnen er knopen worden doorgehakt over de tarieven, zonder daarmee de kwaliteit van onze zorg onder druk te zetten.

OPROEP om de handen ineen te slaan.
Onze beroepsvereniging strijdt voor de autonome positie van de verloskundige, met als reden dat alleen een zelfstandig werkende verloskundige de hoogwaardige zorg kan bieden die de zwangeren en barenden nodig hebben. Daarom hebben wij met een aantal collega's besloten het KNOV-bestuur te sterken in haar visie en discussies met NVOG/politiek/verzekeraars.

Wij denken dat de hele beroepsgroep NU moet opstaan en een duidelijk standpunt moet innemen. Los van op welke manier je zelf werkt, los van hoe je zelf samenwerkt in je regio, los van in welk echelon je werkt en los van of je lid bent van de KNOV of niet.

Reageer
Deel je onze zorgen? Zie je het belang van zelfstandigheid van onze beroepsgroep? Wil je de toekomstige actie helpen vormgeven of steunen? Reageer dan meteen! 
En reserveer 11 april in je agenda. Nadere berichtgeving volgt over een grote bijeenkomst die we zullen organiseren.

Reageer per e-mail naar: autonomeverloskundige@gmail.com.

Reageer aub graag ook als je geen tijd hebt, maar ons wel wilt steunen. Samen staan we sterker.

Met vriendelijke groet,

De werkgroep: Samen, op eigen benen!

ondersteund door:
Annemieke Albach
Marieke Apon
Tineke De Backer
Jannet Bakker
Rixt Bekkema
Michelle ten Berge
Sabine Beukers-van der Meer
Sjanne de Beurs
Julia Bloeming
Heidi de Boer
Jolien Bolhuis-Kooijman
Suzanne Bosch
Marja Brakman
Sophie Buitenkant
Liesbeth Compagner
Annet Coumou
Josseline Dahler
Jeanny Debets
Pauline Doedens
Claudia van Dijk
Margot van Dijk
Abygael Dijs
Marjolein Faber
Sanne Frieling
Cindy de Groot
Gerdien Gunnink
Nel Hagen-Dekker
Maria Hoenderdos
Marian van Huis
Charlotte Jaques
Pien Jonker
Froukje Jorissen
Danique Koeman
Berteld Kok
Nalonya van der Laan
Anja van Laere
Jeanette Lange
Esma Ldrissi
Magdeleen Matter
Mirjam Medema
Daphne Mol
Dana Neervoort
Winnie van Nimwegen
Mariska Noordebos
Yvon Noordermeer
Aafke van Os
Dieuwke Ottens
Kelly Peerdeman
Ingrid Peters-Brakema
Barbara Rademaker
Tessa Scheele
Joyce Schouten
Maaike van der Sluis-Ooyevaar
Juliëtte Smink (VIO)
Beatrijs Smulders
Andrea Stoop-Berends
Simone Valk
Lammy van Veen
Petra ter Veer
Sanne Vermaas
Rachida Visser
Rebekka Visser
Gerjanne Vrielink
Martine Vrolijk 
Wendy Wielenga
Carola de Wit
Marion Zeestraten
Saramarie Zijlstra
Elisabeth Zwiers